kolaž – značenje

 

kolaž (francuski collage, prema coller ’lepiti’):
1) u likovnoj umetnosti: slika izrađena od isečaka hartije, tkanine, fotografija, novina i sl. lepljenjem na čvrstu podlogu;
2) figurativno: mešavina, potpuri.