koli-bacil – značenje


koli-bacil (novolatinski bacillus coli) – u medicini: štapićasta bakterija, crevni parazit koji živi u debelom crevu ljudi i životinja, sposoban da izazove teška oboljenja mokraćnih i žučnih kanala, organa za varenje i dr.