kolportaža – značenje

 

kolportaža (francuski colportage):

1) raznošenje, prodavanje novina, časopisa, knjiga i sl. po ulicama i kućama;

2) figurativno: prepričavanje vesti o aktuelnim događajima.

 

kolporter (francuski colporteur):

1) ulični prodavač, raznosač novina, časopisa i sl.;

2) figurativno: onaj koji širi, raznosi neku vest i sl.

 

kolportirati (francuski colporter):

1) proda(va)ti novine, časopise i sl., biti kolporter;

2) figurativno: raznositi, širiti vesti i sl.