komasacija – značenje


komasacija (nemački Kommassation) – spajanje, grupisanje manjih, rasparčanih poseda u veću celinu odlukom državnih vlasti, pri čemu njihovi dotadašnji vlasnici dobijaju u zamenu zemljište na drugom mestu.