kompaktan – značenje

 

kompaktan, -tna, -tno (latinski compactus):
1) zbijen, jedar, tvrd; čvrsto povezan;
2) međusobno povezan, jedinstven.

 

kompaktnost – zbijenost, jedinstvo, čvrstina.