kompaktan – značenje

 

kompaktan (latinski compactus):

1) zbijen, jedar, tvrd; čvrsto povezan;

2) međusobno povezan, jedinstven.

 

kompaktnost – zbijenost, jedinstvo, čvrstina.