komparativ – značenje

 

komparativ (latinski comparativus) – u gramatici: prvi stepen poređenja opisnih prideva i nekih priloga, kojim se kazuje osobina (način, količina i sl.) u višem stepenu, npr. mekši, sporiji.