kompatibilan – značenje

 

kompatibilan, -lna, -lno (srednjovekovni latinski compatibilis od latinskog compati) – koji može delovati naporedo s nečim ili nekim drugim; spojiv, uskladiv, saglasan, pomirljiv.

 

kompatibilnost:
1) spojivost, saglasnost, pomirljivost;
2) sposobnost različitih uređaja da rade zajedno; svojstvo nekih računara da koriste program napravljen za drugi računar.