kompenzovati – značenje


kompenzovati i kompenzirati (latinski compensare) – (iz)vršiti kompenzaciju, nadoknaditi, nadoknađivati, izravna(va)ti.