kompetencija – značenje

 

kompetencija (francuski compétence od latinskog competere):
1) delokrug rada nekog organa, ustanove, osobe i sl., nadležnost, merodavnost;
2) znanje, sposobnost, stručnost.