kompilacija – značenje

 

kompilacija (latinski compilatio):
1) stvaranje nekog umetničkog, naučnog ili sličnog dela na osnovu tuđih dela; delo nastalo na taj način; neoriginalno delo;
2) sastav, zbornik raznovrsnih dela.

 

kompilirati (latinski compilare) – (na)praviti kompilaciju, stvoriti, stvarati novo delo na osnovu tuđih dela.