kompleks – značenje


kompleks (latinski complexus):
1) skup, zbir više predmeta, pojava i sl. koje sačinjavaju jednu celinu;
2) zemljište, obično veće površine, koje (po prirodnim svojstvima, nameni ili vlasništvu) čini celinu;
3) u psihologiji: splet podsvesnih reakcija, osećanja, nagona i sl. koji dovode do lakših duševnih poremećaja, opterećenja i neočekivanih, nenormalnih reakcija (npr. kompleks više vrednosti, kompleks krivice).