kompleks – značenje

 

kompleks (latinski complexus):

1) skup, zbir više predmeta, pojava i sl. koje sačinjavaju jednu celinu;

2) zemljište, obično veće površine, koje (po prirodnim svojstvima, nameni ili vlasništvu) čini celinu;

3) u psihologiji: splet podsvesnih reakcija, osećanja, nagona i sl., koji dovode do lakših duševnih poremećaja i nenormalnih reakcija (kompleks inferiornosti – osećanje niže vrednosti u odnosu na druge).