komponenta – značenje

 

komponenta (nemački Komponente, prema latinskom componere – sastaviti):

1) sastavni deo, sastojak; činilac, element, faktor;

2) u fizici: sila koja deluje s drugim silama i čini rezultantu.