kompost – značenje


kompost (nemački Kompost) – veštačko đubrivo koje se dobija mešanjem raznih biljnih, životinjskih i mineralnih otpadaka.