kompost – značenje

 

kompost (nemački Kompost od latinskog compositus) – veštačko đubrivo koje se dobija mešanjem raznih biljnih, životinjskih i mineralnih otpadaka.