kompromis – značenje

 

kompromis (latinski compromissum) – sporazum, nagodba, pogodba; ishod, rešenje i sl. koje samo delimično zadovoljava želje jedne i druge strane.

 

kompromiser – onaj koji je sklon nagodbama, koji uvek postiže kompromis.