kompromitovati – značenje

 

kompromitovati (latinski compromittere) – stvoriti, stvarati o kome loše mišljenje, ugroziti, ugrožavati čiji ugled; (o)brukati, (o)sramotiti.

 

kompromitovati se – doći, dolaziti na loš glas, (iz)gubiti ugled; (o)brukati se, (o)sramotiti se.

 

kompromitacija – kvarenje ugleda, dobroga glasa, brukanje, sramoćenje (nekoga); izazivanje nepovoljnog mišljenja o nekome ili nečemu.