kompulzija – značenje


kompulzija (latinski compulsio) – u psihologiji: primoravanje, prisiljavanje, prinuda, prisila.