komunizam – značenje

 

komunizam (francuski communisme, prema latinskom communis – zajednički, opšti):
1) projekat besklasnog društveno-ekonomskog uređenja u kojem bi sredstva za proizvodnju bila u društvenom vlasništvu, a imovina bi se delila prema individualnim potrebama;
2) učenje i teorija o organizaciji i stvaranju takvog društveno-ekonomskog uređenja;
3) istorijski: vladavina Komunističke partije, u Rusiji posle 1918. i u mnogim drugim zemljama posle Drugog svetskog rata.