koncentrat – značenje


koncentrat (latinski concentratus):
1) u tehnologiji: industrijski produkt (ruda, metal i sl.) kojem je u procesu prerade povećan procenat osnovne materije koja se želi dobiti;
2) vrsta prehrambenog proizvoda za životinje ili ljude (u prahu, ekstraktu i sl.) koji se dobija od različitih artikala preradom korisnih sastojaka koji povećavaju hranljivu vrednost (po potrebi se može razrediti vodom);
3) uopšte ono što je skupljeno na jednom mestu, ono što je zbijeno, zgusnuto, sažeto.