koncepcija – značenje


koncepcija (latinski conceptio):
1) osnovna, glavna misao, ideja nečega; zamisao uopšte;
2) u medicini: začeće deteta u utrobi, početak trudnoće.