konceptualizam – značenje


konceptualizam (francuski conceptualisme) – u filozofiji: učenje po kojem opšti pojmovi ne postoje u stvarima ni u rečima, nego samo kao predstave u našem mišljenju.