končeti – značenje

 

končeti (italijanski concetti) – u književnosti: neobične, kitnjaste metafore, igre rečima, dosetke, svojstvene italijanskoj književnosti baroka.

 

končetizam – u književnosti: osobina pesničkog stila u kojem dominiraju končeti.