koncipirati – značenje

 

koncipirati i koncipovati (nemački Konzipieren od latinskog concipere):
1) (na)praviti, (na)pisati koncept, nacrt, plan, skicu; smisliti, smišljati (nešto);
2) shvatiti, shvatati nešto; zamisliti, zamišljati na određeni način.