kondicional – značenje


kondicional (latinski conditionalis) – u lingvistici: pogodbeni način, potencijal; oblik glagola kojim se neka radnja izražava kao uslovljena drugom.