konfederacija – značenje


konfederacija (latinski confoederatio):
1) savez suverenih država koji preuzima neke funkcije zajedničke države, ali u kojem članice zadržavaju svoju samostalnost;
2) savez, udruženje više organizacija (političkih, društvenih i sl.) koje se udružuju radi zajedničkih interesa.