konfrontacija – značenje

 

konfrontacija (srednjovekovni latinski confrontatio) – uporedno odmeravanje, upoređivanje; suprotstavljanje, suočavanje.

 

konfrontirati (srednjovekovni latinski confrontari) – izaz(i)vati konfrontaciju nečega (nekoga), uporediti, upoređivati; suprotstaviti, suprotstavljati, suočiti, suočavati.