konfrontirati – značenje


konfrontirati (srednjovekovni latinski confrontari):
1) izaz(i)vati konfrontaciju nečega (nekoga), uporediti, upoređivati; suprotstaviti, suprotstavljati, suočiti, suočavati;
2) konfrontirati se dospe(va)ti u konfrontaciju, suprotstaviti se, suprotstavljati se.