konglomerat – značenje

 

konglomerat (latinski conglomeratum):

1) u geologiji: spoj raznog kamenja u čvrsto zbijenu masu, sedimentna stena sastavljena od čvrsto vezanog kamenja;

2) figurativno: spoj raznovrsnih elemenata, smeša, mešavina; zamršenost, zbrka, haos.