kongregacija – značenje

 

kongregacija (latinski congregatio):

1) udruženje monaških katoličkih redova, versko udruženje, bratstvo; udruženje više manastira istog reda u organizovanu celinu;

2) skupština, sabor velikodostojnika (crkvenih ili svetovnih), župana, kneževa i dr.