kongregacija – značenje


kongregacija (latinski congregatio):
1) udruženje monaških katoličkih redova, versko udruženje, bratstvo; udruženje više manastira istog reda u organizovanu celinu;
2) skupština, sabor velikodostojnika (crkvenih ili svetovnih), župana, kneževa i dr.