kongres – značenje

 

kongres (latinski congressus, prema congredi – sastati se):

1) sastanak, skupština, skup predstavnika neke organizacije, punomoćnika više država i sl. radi dogovora i savetovanja o zajedničkim poslovima;

2) sastanak većeg broja naučnih radnika, stručnjaka, umetnika radi raspravljanja stručnih pitanja, razmene iskustava i donošenja odluka za dalji rad;

3) (Kongres) zakonodavna skupština, parlament u SAD i većini latinoameričkih zemalja.

 

kongresni – koji se odnosi na kongres (npr. kongresni materijal, kongresna odluka).