konklava – značenje

 

konklava (latinski conclave):
1) veće kardinala koje se sastaje radi izbora novog pape;
2) prostorija u kojoj se vrši taj izbor.