konkubina – značenje


konkubina (latinski concubina) – žena koja živi u konkubinatu, vanbračna, nevenčana žena; ljubavnica, naložnica.