konotacija – značenje


konotacija (latinski connotatio):
1) u filozofiji: skup svih svojstava koja se vezuju za dati pojam; skup asocijacija;
2) u lingvistici: sekundarna značenja reči, izvedena iz osnovnog značenja; značenje koje reč ima za određenu osobu ili društvenu grupu.