konsignacija – značenje

 

konsignacija (latinski consignatio, prema consignare – obeležavati):

1) vrsta prodaje pri kojoj isporučilac daje veću količinu robe prodavcu, zadržavajući vlasništvo nad njom do isplate;

2) slanje robe; pošiljka robe.