konspiracija – značenje

 

konspiracija (latinski conspiratio):
1) čuvanje, skrivanje tajne, prikrivanje, tajnost delovanja (često u ilegalnom političkom radu);
2) zavera, tajni dogovor.

 

konspirativan, -vna, -vno:
1) koji se odnosi na konspiraciju, zaverenički;
2) koji se čuva u tajnosti, skriven od nekoga, poverljiv.

 

konspirator – onaj koji se bavi nekom tajnom, ilegalnom delatnošću, učesnik u konspiraciji, u izvršavanju tajnih poslova, zaverenik.