konspiracija – značenje

 

konspiracija (latinski conspiratio):

1) prikrivanje, tajnost delovanja;

2) zavera, tajni dogovor.

 

konspirativan:

1) koji se odnosi na konspiraciju, zaverenički;

2) koji se čuva u tajnosti, skriven od nekoga, poverljiv.

 

konspirativnost – čuvanje tajne, poverljivost, tajnost.

 

konspirator – učesnik u konspiraciji, zaverenik.