konsultovati – značenje

 

konsultovati (latinski consultare):
1) (za)tražiti od nekoga savet, sud, mišljenje o nečemu;
2) (konsultovati se) (po)savetovati se međusobno, zajednički razmotriti, razmatrati.