kontaminacija – značenje

 

kontaminacija (latinski contaminatio):
1) spajanje različitih elemenata u jednu celinu, mešanje; stapanje;
2) zagađenje, prljanje;
3) ozračenje ljudi, zemljišta i dr. radioaktivnim zracima, zagađenje radioaktivnim materijama;
4) zaraza, infekcija.