kontaminirati – značenje

 

kontaminirati (latinski contaminare):
1) spojiti, spajati, (iz)mešati;
2) zagaditi, zagađivati;
3) ozrači(va)ti radioaktivnim materijama;
4) inficirati.