kontemplacija – značenje

 

kontemplacija (latinski contemplatio) – misaono, obično pasivno posmatranje sveta i života, misaono udubljivanje, usredsređenost na razmišljanje i posmatranje.