kontemplativan – značenje

 

kontemplativan, -vna, -vno (latinski contemplativus) – koji je sklon kontemplaciji, misaonom, obično pasivnom posmatranju sveta i života.