kontingent – značenje

 

kontingent (nemački Kontingent, prema latinskom contingere – dosegnuti, domoći se):

1) u trgovini: unapred ugovorena ili raspoloživa količina robe za prodaju, uvoz, izvoz itd.;

2) vojno: određeni broj ljudi u okviru nekog većeg sastava.