kontingent – značenje

 

kontingent (nemački Kontingent, prema latinskom contingere – dosegnuti, domoći se):
1) u trgovini: unapred ugovorena ili raspoloživa količina robe za prodaju, uvoz, izvoz itd.;
2) vojno: određeni broj ljudi u okviru nekog većeg sastava.