kontradikcija – značenje

 

kontradikcija (latinski contradictio) – protivrečan stav, mišljenje, protivrečnost, oprečnost.

 

kontradiktoran, -rna, -rno (latinski contradictorius) – protivrečan, oprečan; logički suprotan.