kontraindikovan – značenje


kontraindikovan, -a, -o i kontraindiciran, -a, -o (novolatinski contraindicare) – u medicini: koji ne treba primeniti jer bi na pacijenta mogao štetno delovati (o leku, načinu lečenja).