kontrakcija – značenje


kontrakcija (latinski contractio):
1) u medicini: skupljanje, grčenje, stezanje mišića; grčenje materice koje najavljuje skori porođaj;
2) sažimanje, smanjivanje;
3) u fonetici: sažimanje, stapanje dvaju ili triju susednih samoglasnika u jedan; skraćivanje cele reči po sredini.