kontrapunkt – značenje

 

kontrapunkt (srednjovekovni latinski punctum contra punctum) – u muzici: veština povezivanja dveju ili više melodija u jedinstvenu harmonijsku celinu; deo muzičke teorije koji proučava pravila takvog kombinovanja.

 

kontrapunktirati:
1) u muzici: komponovati po pravilima kontrapunkta, primenjivati kontrapunkt;
2) figurativno: uzajamno suprotstavljati ili uzajamno usklađivati.

 

kontrapunktski, -a, -o – koji se odnosi na kontrapunkt, zasnovan na pravilima kontrapunkta (npr. kontrapunktska forma).