kontrapunkt – značenje

 

kontrapunkt (srednjovekovni latinski punctum contra punctum) – u muzici: veština povezivanja dveju ili više melodija u jedinstvenu harmonijsku celinu; deo muzičke teorije koji proučava pravila takvog kombinovanja.

 

kontrapunktirati:

1) u muzici: komponovati po pravilima kontrapunkta, primenjivati kontrapunkt;

2) figurativno: uzajamno suprotstavljati ili uzajamno usklađivati.

 

kontrapunktski – koji se odnosi na kontrapunkt, zasnovan na pravilima kontrapunkta (npr. kontrapunktska forma).