kontrapunkt – značenje

 

kontrapunkt (srednjovekovni latinski punctum contra punctum) – u muzici: veština povezivanja dveju ili više melodija u jedinstvenu harmonijsku celinu; deo muzičke teorije koji proučava pravila takvog kombinovanja.