kontura – značenje

 

kontura (nemački Kontur od francuskog contour od italijanskog contorno):

1) linija koja označava granicu posmatranog predmeta, obris;

2) oblik, obličje.