kontura – značenje

 

kontura (nemački Kontur od francuskog contour od italijanskog contorno):
1) ivična linija koja označava granicu posmatranog predmeta, obris;
2) nejasna, tamna prilika, silueta (kontura čoveka);
3) osnovne crte lika, oblik, forma.