kontura – značenje


kontura (nemački Kontur):
1) ivična linija koja označava granicu posmatranog predmeta, obris;
2) nejasna, tamna prilika, silueta (kontura čoveka);
3) osnovne crte lika, oblik, forma.