kontura – značenje

 

kontura (nemački Kontur od francuskog contour od italijanskog contorno):

1) ivična linija koja označava granicu posmatranog predmeta, obris;

2) nejasna, tamna prilika, silueta (kontura čoveka);

3) osnovne crte lika, oblik, forma.