konvejer – značenje


konvejer (engleski conveyor) – u tehnici: pokretna traka za prenošenje delova proizvoda tokom izrade od jednog do drugog radnika ili za prebacivanje materijala na manje udaljenosti.