konvertibilan – značenje

 

konvertibilan (latinski convertibilis):

1) koji se može pretvoriti, zameniti, zamenljiv;

2) (o novcu) koji se može slobodno, bez ograničenja zameniti za drugu valutu.

 

konvertibilnost:

1) svojstvo onoga što je konvertibilno, zamenljivost, promenljivost;

2) slobodna mogućnost zamene određene valute za drugu.