konvertibilan – značenje

 

konvertibilan, -lna, -lno (latinski convertibilis):
1) koji se može pretvoriti, zameniti, zamenljiv;
2) (o novcu) koji se može slobodno, bez ograničenja zameniti za drugu valutu.

 

konvertibilnost:
1) svojstvo onoga što je konvertibilno, zamenljivost, promenljivost;
2) slobodna mogućnost zamene određene valute za drugu.