konverzacija – značenje

 

konverzacija (latinski conversatio) – razgovor, razgovaranje, obično u ugodnom društvu.

 

konverzacijski, -a, -o i konverzacioni, -a, -o – koji se odnosi na konverzaciju, razgovorni (konverzacioni metod – u lingvistici: učenje stranog jezika putem razgovora; konverzacioni leksikon – leksikon koji sadrži popularna tumačenja pojmova za koje se smatra da su potrebni u svakodnevnom životu).

 

konverzirati – voditi konverzaciju, razgovarati, pričati.