konzervacija – značenje

 

konzervacija (latinski conservatio):
1) stručni postupak kojim se sprečava propadanje starih spomenika, fresaka, slika, arheoloških iskopina i drugih umetničkih i istorijski vrednih predmeta;
2) spravljanje životnih namirnica tako da se mogu sačuvati od kvarenja duže vreme.