konzervacija – značenje

 

konzervacija (latinski conservatio):

1) stručni postupak kojim se sprečava propadanje starih spomenika, fresaka, slika, arheoloških iskopina i drugih umetničkih i istorijski vrednih predmeta;

2) spravljanje životnih namirnica tako da se mogu sačuvati od kvarenja duže vreme.

 

konzervisati = konzervirati (latinski conservare):

1) podvrgavanjem posebnom postupku pripreme (sa)čuvati, obezbediti, obezbeđivati (životne namirnice) od kvarenja;

2) staviti, stavljati (hranu) u konzerve;

3) održa(va)ti, (sa)čuvati u nepromenjenom stanju; zaštitnim postupkom sprečiti, sprečavati propadanje, raspadanje kulturno-istorijskih, umetničkih, arheoloških i sličnih tvorevina.