konzervativan – značenje


konzervativan, -vna, -vno (latinski conservativus) – koji čuva stara shvatanja, tradicionalne vrednosti i sl., koji se protivi novim težnjama i strujanjima, nazadan; staromodan, zastareo.